Honorarium

Copyright © All Rights Reserved

Claudia Moraru

Advocaat - Avocat - Attorney at law

 

 

 

 

 

 

Uw advocaat

in Brussel

 

Ereloon

 

De precieze tarieven van de erelonen en de kosten worden schriftelijk overeengekomen aan het begin van de samenwerking.

 

Het ereloon wordt gerekend aan uurtarief, waarbij rekening wordt gehouden met de hoogdringendheid en de complexiteit van het dossier. De erelonen en kosten zijn onderworpen aan 21% BTW.

 

De cliënt krijgt per factuur een gedetailleerde prestatienota.

 

In bepaalde dossiers, wordt naast het uurtarief een success fee afgesproken, die verschuldigd is indien vooraf bepaalde succesdrempels worden bereikt.

 

De kantoorkosten (dossierkosten, fotokopieën, dactylografie, telefoon, telefax, e-mails, brieven, verplaatsingen) worden afgerekend op forfaitaire basis.

 

Kosten van de gerechtsdeurwaarder (dagvaardingskosten, betekenings- en uitvoeringskosten) worden niet voorgeschoten maar steeds rechtstreeks aangerekend aan de cliënt.

 

Bij opening van het dossier en naargelang het procedureel verloop worden er provisies op erelonen en kosten opgevraagd.

 

Er wordt nagegaan of u gebeurlijk recht hebt op tussenkomst van een rechtsbijstandsverzekering voor de juridische kwestie waarmee u wordt geconfronteerd.