Onorariu

Copyright © All Rights Reserved

Claudia Moraru

Advocaat - Avocat - Attorney at law

 

 

 

 

 

 

Avocatul tàu

in Bruxelles

 

Onorariu

 

Tariful onorariului si suma costurilor administrative vor fi convenite de catre avocat si client la deschiderea dosarului.

 

Onorariul se calculeaza pe baza unui tarif orar, tinand cont de amploarea cazului, de urgentà si complexitatea dosarului.

 

Costurile acoperà cheltuielile legate de realizarea prestatiilor.

Costurile cabinetului (costuri de dosar, fotocopii, dactilografie, telefon, emails, scrisori, deplasàri etc) se calculeaza pe baza costurilor reale, prestabilite dinainte.

 

Atat onorariul cat si costurile se factureaza cu TVA de 21%.

 

Clientul primeste cu fiecare facturà o lista detaliata cu prestatiile realizate.

 

In anumite dosare, ambele parti pot conveni ca avocatul sa primeasca, pe langa onorariul calculat pe ora, un onorariu de succes, daca un anumit rezultat este realizat.

 

Costurile percepute de o tertà persoana (executor judecatoresc, notar, translator) se platesc direct de catre client acestei terte persoane fara intermediul avocatului.

 

In momentul deschiderii dosarului, si de-alungul procedurii, avocatul are dreptul sà ceara prin factura un avans din onorariu si costuri.

 

Avocatul verifica daca clientul are o asigurare care acopera asistenta juridicà.